Mitteverbaalne kommunikatsioon ja positiivsuse psühholoogia

Kuna kehakeele esimese koolitusega jäid kõik osalejad väga rahule, siis toimus uue õppeaasta alguses jätkukoolitus. Lektor Ülli Kukumägi omab 20-aastast juhtimiskogemust, on hästi kursis psühholoogiaalaste suundade ja  metoodikatega ning selles valdkonnas tehtud teadusuuringutega. Esitlus oli huvipakkuv, sest oma ala spetsialisti ja värvika inimesena oskas ta tuua hulgaliselt näiteid elust enesest, innustas  kaasa mõtlema ning andis praktilisi nõuandeid tulemaks toime keerulisemates situatsioonides.

Seekordsel koolitusel käsitleti nii mitteverbaalsed suhtlemisviise kui ka teisi suhtlemisoskusega seotud faktoreid. Toodi välja asjaolud, mis põhjustavad kommunikatsioonitõkkeid: iseloomude-isiksusetüüpide sobimatus, empaatiavõime erinevus, erinev minevikukogemus jpt.  Suhtlemisel tuleb kasuks, kui oskad jälgida liigutuste ja  kõne tempot, intonatsiooni, vastassuhtleja miimikat. Teada võib saada sedagi, kas inimene on oma käitumises siiras ja millised on tema kavatsused.

Miks me siiski sageli ei mõista üksteist? Siin tuleb arvestada tuleb asjaoluga, et igal inimesel, kellega elu jooksul kokku puutume, on oma kogemustepagas, uskumused ning väärtushinnangud. Sellest tulenevalt on ka erinev suhtumine ümbritsevasse ning erinev arusaam olukordadest.

Positiivsuse psühholoogia ütleb, et elu on igal juhul elamiseks, mitte ootamiseks ning hirm ebaõnnestumiste ees ei aita elus edasi. Võimsaimaks vaenlaseks on enesehaletsus. Ülli Kukumägi soovitas seatud eesmärkide saavutamisel näha laiemat pilti, teha tegevusplaan, võimalusel leida liitlasi. Nii muutuvad teostatavaks ka alguses võimatuna näivad asjad. Tuleb näha potentsiaalseid lahendusi, mitte takistusi. Kasuks tuleb ka oma tugevuste ja nõrkuste teadmine ning nendega arvestamine.  

Nagu esimeselgi koolitusel, oli põnev erinevate fotode ja piltide analüüs, kus püüdsime koos tõlgendada inimeste erinevaid kehakeele märke, mitteverbaalseid signaale. Saime teada, millest kõnelevad inimeste mikro-ja makroilmed, keha poosid, rindkere ja käte liikumised, isegi jalgade asendid. Sageli on elus nii, et mõistus ütleb üht, kehakeel aga väljendab hoopis teist.

Koolitusel saadud mitmekülgseid teadmisi saab kindlasti praktikas rakendada. Nii saame ise elada täisväärtuslikumat elu ning olla abiks ning toeks ka haiglas olevatele lastele. Positiivne suhtumine, õige häälestatus ning avatud olek aitavad enamasti igas olukorras paremini hakkama saada.

Projekti "Kehakeele koolitus II –Aju, emotsioonid, seisundid ja suhtumised töös haigete lastega" jaoks taotleti rahastust SA Innove taotlusvoorust „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Projekti maksumus 2999,60€. 

Kokkuvõtte koostas: Hilda Looper

Eelmine
Kehakeele mõistmine töös haiglaõppel olevate lastega
Järgmine
11. Euroopa haiglaõpetajate HOPE kongress 14.-18.mail 2018 Poolas, Poznanis

Vastused puuduvad

Email again: