HOPE Harta

HAIGETE LASTE JA NOORUKITE ÕIGUSED NING HARIDUSLIKUD VAJADUSED

1. Igal lapsel ja noorukil on õigus saada õpet kas haiglas või kodus, isegi siis kui ravi osutatakse väljaspool kodumaad. 
2. Haigete laste ja noorukite õpetamise eesmärk on haridustee jätkamine ning õpilasrolli säilitamine. 
3. Haiglaõpe toimub lastele ja noorukitele sobivas keskkonnas, mis toetab õppimist, arvestades õpilase seisundit. Haiglaõpe võib toimuda nii individuaal- kui grupitööna. 
4. Haigla- ja koduõpe toimub koostöös lapse kodukooliga. Õppetööd kohandatakse vastavalt lapse või nooruki vajadustele ja võimalustele. 
5. Õpikeskkond ja –vahendid tuleb kohandada vastavalt haigete laste ja noorte vajadustele ning õppimiseks ja isolatsiooni vältimiseks võimaldada tehnoloogiavahendite kasutamist. 
6. Haiglaõppes kasutatakse erinevaid õpilast toetavaid õppemeetodeid. Haiglaõpe hõlmab enamat kui ametlik õppekava. 
7. Haigla- ja koduõpetajatel peab olema erialane kvalifikatsioon ja võimalus omandada teadmisi täiendkoolitustel. 
8. Haiglaõpetajad on täieõiguslikud liikmed multidistsiplinaarses meeskonnas ning on sidelüliks haiglas viibiva lapse või noore ja tema kooli vahel. 
9. Lapsevanemaid tuleb informeerida haige lapse või nooruki õigusest haridusele ja haridusprogrammile. Neid tuleb tunnustada aktiivsete ja vastutustundlike partneritena. 
10. Lapse või nooruki väärikust tuleb austada ja tagada konfidentsiaalsus

See on HOPE harta: 
Vastu võetud HOPE Peaassambleel, 
Barcelonas – 20. mail 2000

https://www.hospitalteachers.eu/wp-content/uploads/HOPECharter_2018/Charter_EST.pdf