Haiglaõpe

“Tere! Olen haiglaõpetaja. Tulin vaatama, kuidas Sul läheb ja kas saan õppimises aidata. Aeg läheb õppides-tegutsedes kiiremini ning pärast on Sul parem kooli tagasi minna, sest ei jää nii palju tegemata töid…”

Umbes selliste sõnadega pöördub haiglasse tulnud lapse poole juba esimesel päeval haiglaõpetaja. Tervitusele ja enese tutvustamisele järgneb tavaliselt vestlus, mille käigus teeb õpetaja selgeks, kuidas lapsel koolis läheb, mis on tema nõrgad ja tugevad küljed ja kus oleks kõige rohkem abi ning juhendamist tarvis.

Usaldusliku kontakti loomine on eduka koostöö aluseks. Reeglina haigusest ei räägita, suhtumine lapsesse on nagu tavalisse õpilasse, kelle normaalse elu tähtis osa on õppimine.

Kes on ikkagi haiglaõpetaja?

Haiglaõpetaja on oma ala spetsialist, kes tunneb ainete õpetamise metoodikat, lapse arengu iseärasusi ning on enamasti kogemustega õpetaja. Ta juhendab ja õpetab haiglas olevaid (põhi)kooliealisi lapsi. Lisaks konsulteerib haiglaõpetaja ka vanemaid ja arste kooliprobleemide ja sobivate õpetamisviiside ja -vormide osas. Haiglaõpetaja otsene ülesanne ei ole mitte niivõrd aine õpetamine, kui õpilase õpimotivatsiooni toetamine, arengu jälgimine, juhendamine, emotsionaalne toetus, õpioskuste kujundamine. Haiglaõpetaja töös tuleb olla paindlik ja tegutseda vastavalt olukorrale. Haiglaõpetaja peab olema valmis väga emotsionaalseteks olukordadeks, suutma säilitada rahu, olema suure empaatiavõimega.

Õppetöö korraldus

Õppetöö toimub enamasti individuaalselt, võimalusel ka väikeses grupis või hoopis palatis. Õppetundide pikkus pole täpselt määratletud – õpitakse nii kaua, kui laps jõuab. Haiglas olev laps on selles mõttes erivajadustega, et vajab õppimiseks ja õpetamiseks tavapärasest erinevaid meetodeid, võtteid, lähenemist. Õppetöö korraldus, õpetamisviiside valik on haiglati mõnevõrra erinev. Näiteks hematoloogia osakonnas pole raske keemiaravi läbi teinud lapsed algul võimelised õppima, kuid haiglaõpetaja ei jäta neid siiski üksinda, vaid tegeleb nendega, kasvõi räägib ja mängib. Samas on psühhiaatriahaiglas palju õpiraskustega lapsi, kellel tuleb eelkõige korrigeerida negatiivseid hoiakuid kooli ja õpetajate suhtes. Haiglaõpetajad armastavad oma tööd ning tahavad anda oma panuse lapse paranemisprotsessi sellega, et on talle haiglas tugiisikuks, kes toetab õppimises ja jagab ka lapse rõõme-muresid.